Informacja prawna na stronę

Operatorem niniejszej strony jest FUNDACJA „JEDEN Z NAS” z siedzibą w Krakowie (31 – 069) przy ul. Bernardyńskiej 3/55a wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000480026, NIP: 6762468609, REGON: 122957373 – zwany dalej „Operatorem”.

Przedstawione na stronie internetowej www.jedenznas.pl oraz dalszych podstronach projekty, indywidualizacje, szkice, zdjęcia, zestawienia, tabele i rysunki i inne utwory maja charakter poglądowy. 

Operator informuje, że wszelkie projekty, indywidualizacje, szkice, rysunki itp. publikowane na stronach internetowych i dalszych podstronach podlegają ochronie prawnej. Operator nie wyraża zgody na ich przetwarzanie, kopiowanie bądź korzystanie z nich bez wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie. Operator oświadcza, że posiada na korzystanie z w/w materiałów wszelkie wymagane przez prawo zgody i zezwolenia.

Dane publikowane na stronie internetowej www.jedenznas.pl i wszelkich podstronach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej oraz z materiałów zaprezentowanych na Stronie i podstronach wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego a także zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem.


Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Strony internetowej oraz podstron, w tym za przerwy w jej działaniu bądź nieprawidłowe ich wykorzystywanie przez Użytkownika.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Polityka prywatności cookies

1. Dane wstępne

 1. Operatorem niniejszej strony jest FUNDACJA „JEDEN Z NAS” z siedzibą w Krakowie (31 – 069) przy ul. Bernardyńskiej 3/55a wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000480026, NIP: 6762468609, REGON: 122957373 – zwany dalej „Operatorem”.

 1. Niniejsza Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Dane dotyczące formularzy.

 1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
 2. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),
 3. Dane w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim nie związanym z Operatorem jedynie za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez właściwy organ państwowy.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza – zgodnie z informacjami podanymi na danej podstronie Strony.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – jeżeli będzie to wymagane przez okoliczności z przyczyn czysto technicznych.

3. Dane dotyczące tzw. plików „cookies”.

 1. Strona korzysta z tzw. plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią pliki danych (np. tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do odpowiedniego korzystania ze Strony internetowej wraz z podstronami. Cookies zapisują informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Zbierania informacji o zainteresowaniach Użytkownika w celu dostosowania prezentowanych na stronie treści w zależności od jego potrzeb,
  2. Ułatwienia korzystania przez Użytkownika ze Strony poprzez m.in. usprawnienia w automatycznym logowaniu się na dalszych podstronach, w przypadku w którym oprogramowanie wymaga posiadania loginu i hasła,
  3. Przywrócenie sesji użytkownika, dobór właściwych opcji Strony (języka, waluty, ustawień itp.).
 5. Przeglądarki internetowe jako domyślną opcję wykorzystują możliwość zezwalania na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym także polecić usunięcie tych plików, blokowanie ich lub inne modyfikacje. 
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem podmiotów oraz inne firmy (np. Google).

4. Działania urządzeń systemowych, w tym serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników mogą być rejestrowane przez niektórze urządzenia systemowe, z których korzystanie jest niezbędne do uruchomienia Strony i podstron.
 2. Operator oświadcza, że rejestracji mogą podlegać takie informacje jak adres IP, adresy URL, czas operacji, przeglądarka oraz system operacyjny stosowany przez Użytkownika i inne dane – w zależności od konkretnego oprogramowania urządzeń, o których mowa w ust. 1.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów zarządzania Stroną.

5. Przekazywanie informacji

 1. Dane gromadzone przez Strone mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator informuje, że w ramach Strony mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator nie ma wpływu na treść tych stron i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Operator zaleca przed skorzystaniem z tych stron – zapoznać się z danymi ich administratorów oraz z polityką prywatności.